beeld-entree
to-02-02-vooraanzicht
to-02-03-linkeraanzicht

Gezondheids-centrum

Winssen

Het Gezondheidscentrum Winssen is als opgave in samenwerking met Rob Schoutsen Architect (RSA) uitgevoerd. Middels de transformatie en uitbreiding van het voormalige GGZ gebouwtje  (momenteel een veel te kleine huisartsenpost) is een ontwerp in twee fasen gezamenlijk onderzocht en ontworpen.

De eerste fase betreft de uitbreiding nieuwbouw voor huisartsenpost. Daarna, in de tweede fase, wordt het bestaande gebouw getransformeerd naar ruimte voor apotheek en  fysiotherapie met praktijk en oefenruimte. De medisch professionals hebben in hun samenwerking ons de ‘bio-based’ opgave gebracht een voor iedereen comfortabel werkplek met groenbelving voor zowel patiënt als medewerkers te ontwerpen.  Op deze plek in het -groene hart- van het dorp is een gebouw in relatie tot stedenbouwkundige context en gebruikmakend van landschappelijke conditie (grote bomen) als eenpaviljoen in groen ontworpen. De paviljoen opzet heeft ook terug in het ‘hart’ van het gebouw waar een patio is geplaatst. Dit ontwerp is een BENG = nul gebouw Met respect voor bestaand bebouwing en groen  is op de bestaande locatie in Winssen is door de transformatie van architectuur,  een gebouw als achterzijde van het dorpse centrale groene hart middels nieuwe heldere entree, het dorp, haar medewerkers en bezoekers ontvangt en daarmee een stedelijkheid toevoegt. Hiermee vormt het nieuwe gebouw een nieuwe voorzijde van dat groene dorpshart

Na opname en onderzoek zijn nieuwe bestaande tekeningen van het voormalige GGZ gebouw uitgewerkt. Het oude en nieuwe gebouw zijn ontworpen dat een rond gang om ‘het hart’ met staffunctie ook de verbinding tussen diverse (para-) medische professionals onderling gedurende de dagelijkse gang van zaken snel is gemaakt.  Door dit als uitgangspunt voor het concept van het ontwerp te kiezen zijn alle ruimtes voor (para-)medische professionals  en ontvangruimte aan de buitenzijde geplaatst. Middels nauwgezet analyse van dag-routine artsen en therapeuten en beleving patiënt maakt de verkeersruimte als een wandeling in een rondgang langs alle medische professionals. Hiermee ervaart een patiënt als bezoeker van dit centrum meer service aan zijn haar gezondheid. Met respect voor groen in omgeving wordt hier een bio-based gezond centrum in het groen dorpshart toegevoegd

to-02-01-begane-grond
to-02-15-3d-b1-doorsnede

ontwerpteam frank marcus, rob schoutsen, klaasgeert koolhout
Constructie BAVDB
opdrachtgever BbdW
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten