woonzorg boerderij

de keulvoet, kampen

Woonvorm De Maten gaat verhuizen. De nieuwe plek wordt de historische boerderij De Keulvoet aan de Terp 2 in Kampen. De woonvorm wordt gerund door Richard en Jolanda Wensink. Zij gaan de historische boerderij betrekken met hun gezin en hun huisgenoten.

De omgeving van De Keulvoet is oorspronkelijk agrarisch van karakter. Buiten de binnenstad van Kampen was nog nauwelijks bebouwing. De bebouwing die er was, wasgerelateerd aan het agrarisch gebruik van het omliggende land. De Keulvoet werd ontsloten vanaf de Ijseldijk. De locatie heette en heet nog steeds het erf Keulvoet.

De oorspronkelijke boerderij is in 1908 geheel door brand verwoest. De huidige bebouwing dateert dus van na die tijd. In de loop van de tijd zijn de hooi- berg en enkele losse kleinere schuren verdwenen. Bij het voorhuis en de deel zijn later de huidige koeienstal en kippenschuur bijgbouwd.

kampen_15-foto-scaled
schermafbeelding-2021-07-08-om-13.57.16

Het boerenerf op een terp aan de IJssel te Kampen is als boerderij al 2 decennia verlaten. Als erfgoed van acht eeuwen boeren in de Uiterwaarden van de IJssel wacht het op een nieuwe functie of sloop. De panden van De Keulvoet, de T-boerderij uit 1908, de jongveestal 1965 en de melkkoestal1990 staan leeg. Na de brand in 2019 is de staat van alle gebouwen steeds verder achteruit gegaan. Onze opdrachtgever vroeg om betere voorziening voor hun woonzorgclienten en tevens ook voor de wijk. In eerste aanleg vooral met het doel hiervoor de T-boerderij uit 1908  te herontwerpen en renoveren. Met de wens  om het erfgoed in optimale conditie voor gebouw en bewoners te brengen.

Wij hebben in samenwerking met Architect Rob Schoutsen (RSA) de opgave geanalyseerd. En door landschapsarchitect Peter Hermens (Werkend Landschap) is het grote erf opnieuw ingericht. Hierbij werd duidelijk dat de grote stal uit 1990 een duidelijke bijdrage voor het programma van wensen en eisen kan zijn. Onder het dak van de voormalige koeienstal wordt een woozorg-voorziening gemaakt. Een woonzorg-stal waar voor elke huisgenoot een eigen appartement is ontworpen. Door het dak van de koeienstal stijgt de gezamenlijke keuken, kantine en kantoor als een soort silo en nieuwe risaliet als kenmerk van verandering Op het erf links van de grote koeienstal is een nieuwe entree ontworpen en is ruimte voor parkeren in samenhang met belendende zorg-faciliteit (Philadelphia) ontworpen.
Het voorhuis wordt weer gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt. Hier gaat het ondernemende zorg-gezin wonen.
Het Achterhuis wordt als een ingericht als multifunctioneel ruimte (zorg-mfa), en op het multi-deel vinden hier zakelijke zorg-geralteerde activiteiten plaats. De jongveestal is bedoeld om ook een sociale-zorg invulling als functie.

Multi-generatie wonen in het buitengebied met respect voor elkaars privacy
kampen_13-foto-scaled
ontwerp frank marcus, rob schoutsen, klaas-geert koolhout
landschap werkend landschap, peter hermens
constructeur van der breggen
advies duurzaam technisch installatie advies rms
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten